Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Mespek Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Päivitetty 15.05.2018

 

  1. Rekisterinpitäjä

Mespek Oy, Y-tunnus 0774725-4

Marjastajankuja 8 A

00780 Helsinki

mespek(at)mespek.com

 

  1. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Esa Soldan, esa.soldan(at)mespek.com

 

  1. Rekisterin nimi

Hansa Asiakasrekisteri

 

  1. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

rekisterinpitäjän oikeutettu etu (asiakassuhde).

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on myyjän ja myyjän asiakkaiden välisten tilausten, tarjousten, laskutuksen ym. suhteiden hoito.

 

  1. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallentuvat tiedot ovat: Yrityksen nimi, osoite, yhteyshenkilön puhelinnumero, sähköpostiosoite ja tilaustiedot.

 

  1. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. asiakkaan tilauksista, tarjouspyynnöistä, www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, messuilta, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

 

  1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei luovuteta eikä myydä ulkopuolisille. Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

  1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisteriä käsitellään ehdottoman luottamuksellisena ja se on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta. Tietoja säilytetään tietokannassa, jota käyttävät vain yrityksen nimetyt työntekijät. Jokaisella käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnuksensa ja salasanansa. Rekisterin käyttöoikeuksia myöntää ja valvoo rekisteriasioita hoitava henkilö.

 

  1. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

 

  1. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet. Pyynnöt tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

 

Voit pyytää tietojesi tarkistamista, täydentämistä tai poistamista helpoiten yhteydenottolomakkeella.